Doelstelling
Onze WBE heeft als grondslag een aantal beginselen: * jagers zijn bij uitstek dragers van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna in Nederland * de jager heeft ook een dienende taak bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw * de jager heeft dit ook met het oog op herstel en handhaving van de redelijkse wildstand, evenwichtige regulering en beheer De WBE tracht dit te bereiken door: * streven van de verbetering van de kwaliteit van het biotoop en samenwerking met publiek- en privaatrechtelijke organisaties * het desgewenst verwerven van jachtrechten t.b.v. de leden van de WBE * nauwe samenwerking met de KJV en de hieraan gelieerde organisaties * bevorderen dat leden van de vereniging ook lid zijn van de KJV * leden stimuleren hun medewerking te verlenen aan planmatig wildbeheer * niet aangesloten jagers in het gebied van de WBE te informeren over deze plannen en hen er zo mogelijk bij betrekken * streven naar het instellen van jachttoezicht * het geven van voorlichting * het behartigen van de belangen van haar leden * het bevorderen van de kennis en ervaring m.b.t. jacht en/of beheerzaken, schadebestrijding, bij de leden * het voeren van overleg met natiuurbeschermingsorganisaties, overheden en andere relevante instanties * het verkrijgen van subsidies en bijdragen t.b.v. goed wildbeheer * het deelnemen aan de WBE-databank van de KJV
Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311
Onze WBE heeft als grondslag een aantal beginselen: * jagers zijn bij uitstek dragers van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna in Nederland * de jager heeft ook een dienende taak bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw * de jager heeft dit ook met het oog op herstel en handhaving van de redelijkse wildstand, evenwichtige regulering en beheer De WBE tracht dit te bereiken door: * streven van de verbetering van de kwaliteit van het biotoop en samenwerking met publiek- en privaatrechtelijke organisaties * het desgewenst verwerven van jachtrechten t.b.v. de leden van de WBE * nauwe samenwerking met de KJV en de hieraan gelieerde organisaties * bevorderen dat leden van de vereniging ook lid zijn van de KJV * leden stimuleren hun medewerking te verlenen aan planmatig wildbeheer * niet aangesloten jagers in het gebied van de WBE te informeren over deze plannen en hen er zo mogelijk bij betrekken * streven naar het instellen van jachttoezicht * het geven van voorlichting * het behartigen van de belangen van haar leden * het bevorderen van de kennis en ervaring m.b.t. jacht en/of beheerzaken, schadebestrijding, bij de leden * het voeren van overleg met natiuurbeschermingsorganisaties, overheden en andere relevante instanties * het verkrijgen van subsidies en bijdragen t.b.v. goed wildbeheer * het deelnemen aan de WBE-databank van de KJV
Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311
Doelstelling